Bodika

Samfällighetsföreningen BODIKA

Föreningen ligger i stadsdelen Husensjö i Helsingborg.
Husensjö var i äldre tid en sank mosse i södra delen av det stora område som kallades Kulla fälad och sträckte sig från Helsingborg i söder till Kullen i nordväst.
Under 1800­talet dikades mossen ut.

Tidigare fanns det ett trädgårdsmästeri där fastigheterna nu ligger.
Vid de gula radhusen, nedåt Jönköpingsgatan, fanns koloniträdgårdar.
Buss och genomfartstrafik gick på Haparandagatan.

Villorna i Samfällighetsföreningen byggdes 1977-79 av Göran Bengtsson Byggnads AB
och arkitekt var AB Småhusbyrån. Villorna är av två typer på 166,1 m2 resp 158,6 m2 i 11⁄2-plan med tomt på 300 till 500 m2.  Husen byggdes med hög standard.
Området planerades som ett bilfritt område. Varje fastighet har ett garage och en parkeringsplat.

Föreningen består av 45 friliggande, enskilt ägda villor med gemensamhetsgarage
och gemensamma ytor. Området ingår nu i stadens bevarande program. 

Området är idealiskt för barnfamiljer. Lugnt, utan genomfartstrafik, endast återvändsgator
leder till föreningen. Det är nära till förskola och skola. Biblioteksfilial, vårdcentral och apotek finns på bekvämt gångavstånd vid Rosengårdens centrum, där finns också dagligvaruaffär och pizzeria.

Den som vill simma, träna eller få en skön promenad tar sig enkelt till Filbornabadet och
Filborna Arena, med Filborna skogspark intill. Stadsbuss nummer 8 har hållplats intill föreningen.

Samfälligheten BODIKA bildades den 24 augusti 1978 och består av de två kvarteren Bodil och Monika.

Samfällighetsföreningen bildades för att förvalta och ta ansvar för gemensamt ägda grönområden, vägar, tomtmark, garage, fiberkabelnät anslutet till stadsnätet, sophus, mm.
Alla villorna har höghastighetsanslutning via fibernät till öppna stadsnätet.
Under 2023 kommer samtliga garage utrustas med laddningsuttag för elbil.