Föreningen

I stadsdelen Husensjö ligger Samfällighetsföreningen BODIKA som ingår i stadens bevarande program. Området är idealiskt för barnfamiljer. Lugnt utan genomfartstrafik, med endast återvändsgator till föreningen. Alla villorna har höghastighetsanslutning via fibernät till stadsnätet för TV, Data och IP-telefoni.

Tidigare fanns det ett trädgårdsmästeri där fastigheterna nu ligger. Rosengårdens Centrum var då inte byggt ännu utan bestod av ett djungelliknade vassområde, Husensjö mosse, som sträckte sig ända ut till Filbornavägen. Där de gula radhusen nu ligger, nedåt Jönköpingsgatan, fanns koloniträdgårdar. Buss och genomfartstrafik gick på Haparandagatan.

Det är nära till för-, låg-, mellan- och högstadie-, samt gymnasieskolor. Biblioteksfilial, barnavårdscentral, husläkarmottagning och distriktssköterskemottagning samt apotek Rosen finns i nära anslutning. Vid Rosengårdens centrum finns dagligvaruaffär med låga priser, konditori, tobaksaffär med postutläming, resturang och pub. Lika nära är det till Jönköpingsgatan som också har en mängd service att erbjuda. På gångavstånd finns även badanläggningen Filbornabadet och Filborna Arena, som är en komplett träningsanläggning. Stadsbuss nummer 8 har hållplats intill föreningen.

Villorna i Samfällighetsföreningen byggdes 1977-79 av Göran Bengtsson Byggnads AB och arkitekt var AB Småhusbyrån. Villorna är av två typer på 166,1 m2 resp 158,6 m2 i 1½-plan med tomt på 300 till 500 m2. Husen byggdes med hög standard. Området planerades som ett bilfritt område. Varje fastighet har ett garage och en parkeringsplats. Föreningen består av 45 friliggande enskilt ägda villor med gemensamhetsgarage och gemensamma ytor.

Samfälligheten bildades den 24 augusti 1978 och består av de två kvarteren Bodil och Monika. Samfällighetsföreningen BODIKA bildades 1978 för att förvalta det gemensamma. Föreningen har ansvar för och äger gemensamt grönområden, vägar, tomtmark, garage, fiberkabelnät anslutet till stadsnätet, sophus, mm.