Bodika råd och tips

Kart över BODIKA

Adresser
På Bodikas hemsida finns E-postadress till styrelseledamöterna. Medlemsmatrikel finns på medlems sidorna på http://www.bodika.se/medlemmar. För allmän kontakt finns info@bodika.se. 

Ansvarsområde
Varje fastighet har ett område, av föreningen gemensamhetsytor, tilldelat sig som skall skötas under hela året. Gårdsförmännen har respektive gårds indelning i ansvarsområden.

Bilkörning inomområdet
Undvik att köra in i området på grund av hänsyn till våra lekande barn. Tunga saker får naturligtvis transporteras in till fastigheten, men kör långsamt.

Färger och målning
Träfasaderna målas med BODIKA-BLÅTT eller BODIKA-GRÖNT. Vindskivor, takfot, balkong mm målas med SVARTBRUN lasyr.
Plåt målas med SVART plåtfärg.
Garageportar och sophusportar/dörrar målas med BODIKA-BRUNT plåtfärg.

Färg till huset handlar du lämpligast hos Colorama-Väla och ligger på Kanongatan tel 20 43 70. De har alla uppgifter för att kunna bryta färgerna till de riktiga. De ger också medlemmar bra rabatt på färg och även på alla övriga varor som tapeter o.dyl. Uppge att du kommer från Samfällighetsföreningen BODIKA.

Fönsterbyten
Byte av fönster vänder ni er till Bogrens Glas i Kvidinge, 0435-20669.
Få plan över husets fönster av ordförande eller på Bodikas Hemsida först så att ni kan redogöra för vilket/vilka fönster som skall bytas.
Ordförande gör en samlad beställning av fönster i maj månad.

 


Garage
Varje fastighet har ett garage i föreningen gemensamt ägda garagelängor. Elen i garaget får bara användas för bil städning och reparationer. Svetsning och dyl. är inte att rekommendera då ni aldrig vet om något brandfarligt finns förvarat i garagen vid sidan om. Kupevärmare och andra högförbrukande enheter måste kopplas till den enskildes fastighet.

Hemsida
Föreningen har en hemsida www.bodika.se med bl.a. aktuella uppgifter på förtroendevalda, protokoll, råd och tips, agenda och tömnings tider grovsopor.

Grannsamverkan mot brott
Området har grannsamverkan mot brott.
Några förslag till åtgärder för att förhindra inbrott och ekonomisk förlust:

 1. Förse dörrar med godkända låsenheter, dvs. 9-tillhållarlås eller motsvarande samt säkerhetsbleck

 2. Bakkantsäkring av utåtgående dörrar.
  Förse öppningsbara fönster på botten- samt källarplan med godkända fönsterlås

 3. Komplettera eventuellt med inbrottslarmanläggning. Kontakta gärna ert försäkringsbolag innan Ni bestämmer er för leverantör och anläggning.

 4. Märk och fotografera föremål. Videofilma gärna ert hem.

 5. Värdering av föremål (guld, konst, mm)

Åtgärder när huset lämnas tom mer än över dagen. Låt grannen veta hur länge ni är borta (grannlapp, utdelad i nr juni 2003 av ”Grannar mot brott” eller sist i denna skrift).

Gör det inte lät för tjuven! En misstanke om att någon kan komma får honom att gå vidare.

Inbrott råd:
är oftast inte planerade, och tillfälligheter kan avgöra om de slår till. Här är några enkla

 • Se till att posten tas in

 • Rulla inte ner, och städa undan allt. Det är rena inbjudningskortet.

 • Ha belysning på (oregelbundet), gärna med timer.

 • Ha eventuellt radion på.

 • Vidarekoppla telefonen.

  Be också grannar eller vänner att:

  • Hänga tvätt hos Er ibland

  • Sköta rabatter och gräsmattor

  • Hjälpa till med snöröjning


Medlemsavgifter
För den gemensamma skötseln av området betalar varje fastighet en årsavgift uppdelad på två betalnings dagar, 30 maj och 1 oktober.

Avgiften består i grova drag av

 • Sophanteringsavgift
 • Elektricitet till gatubelysning och garage
 • Övriga avgifter

  Parkeringsplats
  Varje fastighet har en parkeringsplats att disponera av de gemensamma parkeringsytorna. Om fastighet har fler än två bilar rekommenderas att ta upp diskussion med granne som har mindre antal bilar om att få disponera denna fastighets parkeringsplats. Endast körklara fordon har tillstånda att parkera på föreningens parkeringsplatser

  Skyltar finns uppsatta upp på samtliga p-områden. Texten är ” Parkering för boende. Tillstånd erfordras. Endast personbilar. Sydpark AB 042-160 180”

   

  Snöröjning
  Varje fastighet röjer snön utanför sin fastighet, P-plasts, garage och sophus. Tänk på att inte använda salt, rekommendation från kommunen, för att spara miljön.
  Vid större snömängd finns anlitas firma för maskinsnöröjning.

   

  Sophantering
  För mer detaljerad lista hänvisas till den l utdelade skriften ”Källsorteringens A-Ö” från Renhållarna. Grovsopor måste varje fastighetsägare själv transportera till soptippen.

  Soptömningsavgifterna
  Soptömningsavgifterna är det som belastar föreningens ekonomi mest. Det finns kostnader att sänka genom att följa de regler som finns för soprummen.
  Vidare kostar det föreningen mycket extra när restcontainern fylls, toppas, över ovankanterna. Inget trädgårdsavfall är tillåtet i restcontainern.

  De övriga kärlen kostar extra när de överfylls eller det sätts
  kassar vid sidan av kärlen. Det finns mycket stora kostnader som kan minska om dessa enkla regler följs av alla medlemmar.

  Kärl
  Det finns kärl för plast, metall, batteri, mjukplast, organiskt avfall, färgat och ofärgat glas, pappersförpackningar, tidningar, glödlampor, lysrör och småelektronik samt restavfall.

  Stadgar
  Talar om syftet och reglerna för föreningen, se separat skrift eller medlems sidorna på http://www.bodika.se/medlemmar/ (inloggning krävs).

  Städvecka
  Föreningen har två städveckor per år. Respektive gård gör ren och snyggt på sin gård under enligt gårdsförmännen anvisningar. Alla medlemmar förutsätts deltaga och göra sin del av arbetet. Vårstädningen brukar vara vecka 18 eller 19 och höststädningen vecka 43 eller 44.

  Trädgårdsavfall
  Trädgårdskärl: För 575 kr inkl moms per år (2004) får du ett 370-liters plastkärl som töms varannan vecka mellan veckorna 9 – 48. Abonnemanget gäller ett år i taget tills du säger upp det. I kärlet kan du lägga allt trädgårdsavfall från växtriket. Ej sten, jord och stubbar. Beställ ditt trädgårdskärl på tfn 042-107454 eller 042-107415.

 

Grannlapp

Lämnas till den som ska se till vårt hus när vi är borta
Vi är borta under tiden ……………………………………………………………………………………… Vi befinner oss i…………………………………………………………………………………………………… Vi träffas på telefon…………………………………………………………………………………………………….. Meddelande kan lämnas till………………………………………………………………………………. på telefon……………………………………………………….
Vår bil/båt/husvagn har nr……………………………………………………………………………………………. Vårt försäkringsbolag är…………………………………………… Försäkringsnummer……………………………………………
􏰀 Ja, våra bekanta……………………………………………med bil nr…………………………..kommer då och då för att se till huset.
􏰀 Nej, ingen kommer
Vill ni göra under tiden som vi inte är hemma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………