Information

Föreningen

Samfällighetsföreningen BODIKA består av de två kvarteren
Bodil och Monika. Tidigare fanns det ett trädgårdsmästeri där fastigheterna nu ligger. Rosengårdens Centrum var då inte ännu bebyggt utan bestod av ett djungelliknade vassområde, Husensjö mosse, som sträckte sig ända ut till Filbornavägen.

Där de gula radhusen nu ligger, nedåt Jönköpingsgatan, fanns koloniträdgårdar. Buss och genomfartstrafik gick på Haparandagatan.

I stadsdelen Husensjö ligger Samfällighetsföreningen BODIKA med närhet till grönområden. Området är idealiskt för barnfamiljer, lugnt utan genomfartstrafik, med endast återvändsgator till föreningen.

Det är nära till daghem och skolor, både låg-, mellan- och högstadie, samt gymnasieskolor. Biblioteksfilial, barnavårdscentral, husläkarmottagning och distriktskötesemottagning samt apotek Rosen finns i nära anslutning.

Vid centrat finns dagligvaruaffär med låga priser, konditori, tobaksaffär, restaurang och pub. På gång avstånd finns också badanläggningen Filbornabadet.
Kollektiv transport med stadsbussarna som har hållplats intill föreningen.

Villorna i Samfällighetsföreningen byggdes 1977-79 av Göran Bengtsson Byggnads AB och arkitekt var AB Småhusbyrån. Husen byggdes med hög standard. Området planerades som ett bilfritt område. Varje fastighet har ett garage och en parkeringsplats.

Föreningen består av 45 friliggande enskilt ägda villor med gemensamhetsgarage och gemensamma ytor.

Villorna är av två typer på 166,1 m2 resp. 158,6 m2 i 11⁄2-plan med tomt på 300 till 500 m2. Föreningen har ansvar för och äger gemensamt grönområden, vägar, tomt mark, garage, centralantenn, TV-streaming, internettjänster via höghastighetsfiberanslutning till öppna stadsnätet, sophus, mm.

En styrelse företräder medlemmarna i förvaltningen av de gemensamma anläggningarna.
Styrelsen sammanträder normalt ca 6 ggr per år. Föreningen har årsmöte varje år i aprilmånad.

Området är uppdelat på gårdar som var och en har gårdsförmän som hjälper styrelsen med att se över vad som behövs åtgärdas på vår- och höststädningarna.

Varje fastighet har ett område att ansvara för under hela året.