El-bilsladdning

Projekt start El bilsladdning 2 Maj 2023

Halo Charge Amps 3-fas 11 kw med lastbalansering

Information inför installationen av laddstationer

Med anledning av oförutsägbara problem som hindrade initiala projektstarten har vi i styrelsen haft nya dialoger och uppstartsmöte med Eways där vi har en ny tidsplan för installationen som äntligen fastställts. Projektet kommer att starta den 2 maj 2023 och beräknas vara klart den 30 juni 2023, driftsättning beräknas ske under augusti 2023 beroende av öresundskraft el leverans.

I god tid innan projektstart behöver respektive fastighetsägare frigöra utrymme i garaget för installationen. Laddstationen kommer att monteras på den vänstra väggen i garaget, med en höjd på 1,2 meter och 1,5-2 meter från carporten . Här måste det alltså vara helt fritt från saker flytta även ut bilen, hyllor mm så att montören kommer åt ordentligt. Om det saknas vägg mellan garage behöver detta anmälas omgående till bodikas projektgrupp.

Vidare behöver övre delen av den främre väggen i garaget vara helt fri från hyllor och andra saker. Elkabeln kommer in där för att sedan dras vidare till laddstationen. Räkna med att 50 cm av väggen upptill behöver vara åtkomlig. Montören ska alltså på ett enkelt sätt komma åt den delen.

Styrelsen kommer att följa upp att samtliga garage är åtkomliga för installation enligt beskrivningen ovan. Skulle så inte vara fallet kan en extra avgift tillkomma för att arbetet fördröjts. En sådan avgift kommer samfälligheten att debitera fastighetsägaren.

Nycklar eller fjärrstyrda kontroller till respektive garage kommer att samlas in genom utsedd person för var gård, mer information kommer per gård, nycklarna ska vara märkta med namn och adress. Inlämning skall ske i takt med installations schema och tidsplan allt efter projektet kommer närmare för varje gård, vi börjar med gård 1.

Grävningsarbetet kommer att börja på parkeringen på gård 1. Det innebär att under den tiden får inga bilar parkeras där, arbetet tar ca 3 dagar/gård och påverkar endast Gård 1 . Grävningsarbetet kan också påverka sophanteringen, både beträffande att lämna sopor i sophuset liksom vid tömning från NSR. Mer information om detta kommer också senare.

Töm garaget på värdesaker som anses har stort värde för er, samfälligheten bodika & entreprenad ansvarar ej för eventuella förluster.

Frågor angående detta kan skickas till bodikas projektgrupp och svaren på samtliga frågor kommer att sändas ut till alla fastighetsägare.

Med vänliga hälsningar/ Projektgrupp

Lefti Papadopoulos